O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Początki domu zakonnego na terenie parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej sięgają roku 1973. Dom powstał z inicjatywy pani Benedykty Zakrzewskiej, która wyraziła życzenie darowania swojej nieruchomości siostrom, z możliwością dochowania jej do śmierci. Nieruchomość z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi ze względu na znaczne zniszczenia nie nadawała się na dom zakonny. W 1980 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego na działce podarowanej przez panią Benedyktę Zakrzewską. W pierwszej kolejności wybudowano budynek gospodarczy, a po zamieszkaniu w nim sióstr, zburzono stary budynek i rozpoczęto budowę domu zakonnego. Ostatecznie budynek został ukończony w 1983 r. i erygowany za zgodą ks. biskupa Juliusza Paetza.

Po zakończeniu budowy, siostry opiekowały się małymi dziećmi do lat 3, w tzw. „przechowalni”. Przez krótki okres, w domu zakonnym mieszkały dziewczęta uczące się w Suwałkach. Pod koniec 1983 r. siostry objęły pracę katechetyczną przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Przez kilka lat dom służył początkowej formacji postulantek. W 1990 r. po powrocie religii do szkół trzy siostry katechetki podjęły naukę religii w Szkołach Podstawowych i jedna siostra w Ośrodku Dokształcania Nauczycieli w Suwałkach.

Od 1997 roku Zgromadzenie prowadzi również Świetlicę Środowiskową dla dzieci dziennego pobytu. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia świetlicowe adresowane są w pierwszej kolejności do dzieci z rodzin bardziej potrzebujących.

Wspólnota zakonna

s. Aneta Wagner – przełożona domu
s. Karolina Śliżewska
s. Dorota Chrostowska
s. Mieczysława Radzewicz
s. Felicja Radzewicz

s. Gabriela Kozłowska
s. Beniamina Karwowska
s. Bernarda Karasińska
s. Krystyna Nowakowska

Kontakt

Suwałki

Dom pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Artyleryjska 7, Suwałki, Polska