O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Początki domu zakonnego na terenie parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej sięgają roku 1973. Dom powstał z inicjatywy pani Benedykty Zakrzewskiej, która wyraziła życzenie darowania swojej nieruchomości siostrom, z możliwością dochowania jej do śmierci. Nieruchomość z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi ze względu na znaczne zniszczenia nie nadawała się na dom zakonny. W 1980 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego na działce podarowanej przez panią Benedyktę Zakrzewską. W pierwszej kolejności wybudowano budynek gospodarczy, a po zamieszkaniu w nim sióstr, zburzono stary budynek i rozpoczęto budowę domu zakonnego. Ostatecznie budynek został ukończony w 1983 r. i erygowany za zgodą ks. biskupa Juliusza Paetza.

Po zakończeniu budowy, siostry opiekowały się małymi dziećmi do lat 3, w tzw. „przechowalni”. Przez krótki okres, w domu zakonnym mieszkały dziewczęta uczące się w Suwałkach. Pod koniec 1983 r. siostry objęły pracę katechetyczną przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Przez kilka lat dom służył początkowej formacji postulantek. W 1990 r. po powrocie religii do szkół trzy siostry katechetki podjęły naukę religii w Szkołach Podstawowych i jedna siostra w Ośrodku Dokształcania Nauczycieli w Suwałkach.

Od 1997 roku Zgromadzenie prowadzi również Świetlicę Środowiskową dla dzieci dziennego pobytu. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia świetlicowe adresowane są w pierwszej kolejności do dzieci z rodzin bardziej potrzebujących.

Kontakt

Suwałki

Dom pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Artyleryjska 7, Suwałki, Polska